Prawo pracy

  • przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania itp.
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych ,reprezentowanie przed sądami w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców i pracowników