Prawo cywilne

  • sprawy o zasiedzenie
  • zniesienie współwłasności
  • użytkowanie wieczyste i służebność
  • ochrona własności
  • ochrona dóbr osobistych
  • sprawy o zapłatę, odszkodowanie
  • sprawy o podział majątku
  • prawo spadkowe
  • umowy cywilnoprawne