Prawo i postępowanie administracyjne

  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie pism w zakresie prawa administracyjnego
  • sporządzanie odwołań oraz skarg od decyzji administracyjnych
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi